Danh mục nhóm bệnh
A CHỮA KHỎI MỀ ĐAY LÀ CHẮC
a-chua-khoi-me-day-la-chac

A chữa khỏi mề đay là chắc

Nhưng phải chịu khó nha. Thực ra chả cần khuyên vì khi dùng thấy hàng ngày nốt mề đay giảm, ngứa giảm là tự thấy ham mà chăm ngay thui.

Mà mình thấy nhiều người họ cuồng tín 1 số trang chữa bệnh lắm í. Nghe mấy ông í phán chắc như đinh đóng cột: chữa khỏi bệnh ngoài da mà cấm thấy có feedback hay ảnh trước và sau khi dùng đăng lên nhóm. Mấy cái bệnh ko nhìn thấy thì feedback ầm ầm.

Nên phải suy nghĩ logic và chữa theo phương pháp khoa học nhé. Đừng nghe lung tung mất tiền oan, hại thân

Nhưng phải chịu khó nha. Thực ra chả cần khuyên vì khi dùng thấy hàng ngày nốt mề đay giảm, ngứa giảm là tự thấy ham mà chăm ngay thui.

Mà mình thấy nhiều người họ cuồng tín 1 số trang chữa bệnh lắm í. Nghe mấy ông í phán chắc như đinh đóng cột: chữa khỏi bệnh ngoài da mà cấm thấy có feedback hay ảnh trước và sau khi dùng đăng lên nhóm. Mấy cái bệnh ko nhìn thấy thì feedback ầm ầm.

Nên phải suy nghĩ logic và chữa theo phương pháp khoa học nhé. Đừng nghe lung tung mất tiền oan, hại thân

Bình luận facebook
Trường hợp dùng A liên quan