Danh mục nhóm bệnh
BỎNG SAU KHI DÙNG NƯỚC A VÀI NGÀY MẶT CON MỊN MÀNG KHÔNG HỀ CÓ SẸO
bong-sau-khi-dung-nuoc-a-vai-ngay-mat-con-min-mang-khong-he-co-seo

Bỏng sau khi dùng nước A vài ngày mặt con mịn màng không hề có sẹo

Bé bị bỏng do anh trai pha sữa cho con nóng quá, con hất tay và sữa làm bỏng con. 
Sau khi dùng nước A vài ngày mặt con mịn màng không hề có sẹo, chỉ có phần da non vẫn đang hồng hồng thôi 
Nhớ nhé cả nhà, bỏng không được băng kín mà phải để thoáng và dùng nước A ngay lập tức. Bạn sẽ thấy sự chuyển biến từng ngày

Bé bị bỏng do anh trai pha sữa cho con nóng quá, con hất tay và sữa làm bỏng con. 
Sau khi dùng nước A vài ngày mặt con mịn màng không hề có sẹo, chỉ có phần da non vẫn đang hồng hồng thôi 
Nhớ nhé cả nhà, bỏng không được băng kín mà phải để thoáng và dùng nước A ngay lập tức. Bạn sẽ thấy sự chuyển biến từng ngày

Bình luận facebook
Trường hợp dùng A liên quan