Danh mục nhóm bệnh
BỎNG 10 NGÀY DÙNG NƯỚC A LÀ KHỎI - KHÔNG HỀ ĐỂ LẠI SẸO
bong-10-ngay-dung-nuoc-a-la-khoi-khong-he-de-lai-seo

Bỏng 10 ngày dùng nước A là khỏi - không hề để lại sẹo

Bỏng: 10 ngày dùng nước A là khỏi - không hề để lại sẹo, ko bông băng để dứt ra dứt thịt, tự chăm sóc tại nhà.
Chả hiểu bệnh viện bỏng họ chữa gì nhỉ: Thử tưởng tượng khi da bị trày hết, băng kín vào thì cái gì sẽ dính chặt vào băng. Mỗi lần thay băng thì sẽ đau đớn như nào. 
Ko lẽ bằng cách băng thật chặt, thật kỹ để vết thương hoại tử để rồi thu được nhiều tiền từ: cấy ghép da thịt, thẩm mỹ.

Những trường hợp sốc bỏng, bỏng khí , bỏng cháy đến xương thì không áp dụng.

Bỏng: 10 ngày dùng nước A là khỏi - không hề để lại sẹo, ko bông băng để dứt ra dứt thịt, tự chăm sóc tại nhà.
Chả hiểu bệnh viện bỏng họ chữa gì nhỉ: Thử tưởng tượng khi da bị trày hết, băng kín vào thì cái gì sẽ dính chặt vào băng. Mỗi lần thay băng thì sẽ đau đớn như nào. 
Ko lẽ bằng cách băng thật chặt, thật kỹ để vết thương hoại tử để rồi thu được nhiều tiền từ: cấy ghép da thịt, thẩm mỹ.

Những trường hợp sốc bỏng, bỏng khí , bỏng cháy đến xương thì không áp dụng.

Bình luận facebook
Trường hợp dùng A liên quan